100 CÂU TIẾNG ANH CỬA MIỆNG DÙNG HÀNG NGÀY

athenas2

New member
#1
Chắc hẳn nhiều bạn sẽ có thắc mắc tại sao lý thuyết tiếng anh của mình rất chắc chắn nhưng vẫn không giao tiếp được Tiếng Anh một cách thành thạo, nhất là khi giao tiếp với người nước ngoài, khi bạn chỉ có thể nghe mà không biết cách trả lời. Anh ngữ Athena xin gửi bạn 100 câu tiếng anh cửa miệng dùng hàng ngày của người bản xứ, nếu học thành thạo những câu trên sẽ tăng vốn từ vựng và giúp ích rất nhiều cho công cuộc giao tiếp tiếng Anh thành thạo của bạn đó.
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fcap.jpg&hash=b00311559ed9714ce745b7fe13d15532

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F1-2.jpg&hash=377147ff19dc8df0cefcea114a076a11
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F2-2.jpg&hash=b25ba9c497c52749fe04189ceb2fabc4
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F3-2.jpg&hash=a5d69e1cf082a1355a0ff203367c6a46
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F4-2.jpg&hash=8d3f50c3b888f36df878908b60f2f257
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F5-2.jpg&hash=f725ac3c9d2b85de97475cc02002a1c0

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F6-2.jpg&hash=8fd6c7caa54c4beb66b65af52cea80b1
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F7-1.jpg&hash=1442863a75ad2bb9edc6b2caafb10076
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F8-1.jpg&hash=3992c79bb61d93e1b6170363fe87a7ba
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F9-1.jpg&hash=02164c31b41199389d3305dfa5aa202e
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fathenacenter.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F10.jpg&hash=da0ac00b00d944808fcd81c5365b4ab7


Bạn nhớ lưu lại và ôn tập thật kỹ nha!
ANH NGỮ ATHENA – DARE TO CHANGE
 
Top