Phần mềm quản lý cho phòng bảo trì vật tư y tế bệnh viện

mekongsoft

New member
#1
Phần mềm được thiết kế riêng cho nghiệp vụ quản lý bảo trì, bảo dưỡng của phòng vật tư y tế bệnh viện. Giúp quản lý thông tin phòng, thông tin vật tư, lên kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa.

Một số giao diện tính năng trên phần mềm:


proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphong%2520vttb%25205.PNG&hash=f6cdf891a77a23f823a21f2c6fa534bf

Quản lý thông tin nhân viên phòng vật tư thiết bị y tế bệnh viện

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphong%2520vttb%252010.PNG&hash=af00b78ff9f1044d01be287eeb0a9815

Quản lý loại vật tư thiết bị y tế bệnh viện

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphong%2520vttb%252013.PNG&hash=2e508ec4a4852df37c0f086ff60915a5

Thông tin chi tiết

proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphong%2520vttb%252031.PNG&hash=0c1d5a821cd9f69e14f9aa7abeb0bc33

Giao diện khi in phiếu quản lý thông tin lý lịch thiết bị
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphan-mem-quan-ly-phong-vat-tu-y-te-benh-vien%2520%2824%29.PNG&hash=7766a1ed746ae6793d88361904f3bece

Kế hoạch bảo dưỡng
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fmekongsoft.com.vn%2Fassets%2Fimages%2Fuploads%2Fimages%2Fphan-mem-quan-ly-phong-vat-tu-y-te-benh-vien%2520%2825%29.PNG&hash=096192d85ebaa6a654f853cd0ff4570c

Phiếu in kế hoạch bảo dưỡng


Quý bệnh viện, Phòng quản lý vật tư thiết bị bệnh viện, doanh nghiệp quan tâm giải pháp phần mềm quản lý trang thiết bị y tế vui lòng liên hệ với Mekong Soft qua số: 0939551190 (Mr. Trường). Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn giải pháp phù hợp nhất.
 
Top